pierscinskiPaweł Pierściński - urodził się w 1938 roku w Kielcach, fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej. 

Twórca i organizator kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAZOBRAZU. Fotografuje od 1952 roku, debiut wystawienniczy miał w 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 roku. Członek Honorowy ZPAF – 1982 r. oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF.

fot. Paweł Pierściński

Studiował inżynierię lądową na Politechnice Warszawskiej (dyplom w 1962r.), jednak już dużo wcześniej, bo w 1952 zaczął fotografować; trzy lata później miał już swój debiut wystawienniczy na wystawie fotografii artystycznej w Częstochowie.. Podczas studiów działał w nieformalnej grupie "Stodoła 60", wtedy zaczął zdobywać pierwsze nagrody za swoje zdjęcia, brał udział w wystawach. A jednocześnie wszystkiego uczył się sam - nigdy bowiem nie studiował fotografii.

fot. Paweł Pierściński

Po zakończeniu studiów politechnicznych miał pracować przy budowie warszawskiego metra, gdy plany tej budowy zostały jednak zawieszone, Pierściński wrócił do Kielc i tam na kilka tylko lat podjął pracę "w zawodzie". Niedługo jednak wytrzymał i wkrótce zajął się jedynie fotografią.

fot. Paweł Pierściński 

Paweł Pierściński jest autorem ponad 200 wystaw indywidualnych, brał udział ponad 500 razy w wystawach na terenie kraju i zagranicą. Wydał kilkanaście albumów autorskich („Struktury” – 1982, „Między Wisłą a Pilicą”– 2001, „Paweł Pierściński – Twórczość 1955– 2005” – Kielce 2007). Fotografie Pawła Pierścińskiego były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii  (np. „Photography Year Book”, „Photographis”, „Fotojahrbuch International”, „Almanach FIAP”) oraz w fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Opublikował również ponad 500 tekstów, opracowań krytycznych oraz recenzji i wstępów do katalogów wystaw. W  roku 2004 ukazała się antologia tekstów autorskich opublikowanych w latach 1975–2004 pn. „Czas krajobrazu”.

fot. Paweł Pierściński 

 

Za swoją twórczość fotograficzną oraz działalność społeczno - organizacyjną otrzymał odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie: AFIAP, EFIAP, EsFIAP. Prace artysty można znaleźć w kolekcjach  prywatnych oraz zbiorach muzealnych wielu  krajów  (np. we  Francuskim  Muzeum  Fotografii w Bievres, w Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie). Jego nazwisko można odnaleźć wśród haseł m.in. w międzynarodowych encyklopediach fotografów oraz międzynarodowych słownikach biograficznych.

 

fot. Paweł Pierściński 
 fot. Paweł Pierściński
fot. Paweł Pierściński
fot. Paweł Pierściński
fot. Paweł Pierściński
 
fot. Paweł Pierściński