Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

K Niesporek portretKrzysztof Niesporek - urodził się w 1950 roku w Katowicach - Szopienicach. Artysta fotografik, legenda śląskiej fotografii, członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, wykładowca Szkoły Fotografii Fotoedukacja.

Krzysztof Niesporek swoje wielkie zainteresowanie i miłość do fotografii wyniósł z domu rodzinnego – gdzie już jego dziadek, Augustyn Niesporek, w 1919 roku założył Studio Fotograficzne. Po ukończeniu szkoły podstawowej Krzysztof podjął więc naukę w Technikum Fototechnicznym w Katowicach - Piotrowicach, gdzie zdał maturę, tym samym zdobywając tytuł Technika Fotografa. W 1971 roku rozpoczął pracę w rodzinnym studio fotograficznym, gdzie w 1974 roku uzyskał tytuł mistrza fotografii. Studio fotograficzne w katowickim zabytkowym Nikiszowcu, cieszące się szczególną renomą, prowadził nieprzerwanie do ostatnich dni.

K Niesporek 0

Wstąpił do Klubu Artystycznej Fotografii w Katowicach, w którym po kilku latach został członkiem zarządu, a następnie przewodniczącym. Był również cechmistrzem Wojewódzkiego Cechu Fotografów w Katowicach. Prowadził szkolenia dla fotografów zawodowych - rzemieślników organizowane przez firmę „Elfo” z Łodzi.

Fotografowanie traktował jednoznacznie jako "malowanie światłem". Kreowal obrazy, operując światłem, wydobywa plastykę i piękno postaci, nawet to ukryte.

K Niesporek 1

Brał udział w wystawach zbiorowych Okręgu Śląskiego ZPAF np. 60-lecie ZPAF, Granice, Śląskie Tramwaje, Moja Mała Ojczyzna. W Policealnej Szkole Fotograficznej Fotoedukacja Krzysztof Niesporek prowadził zajęcia w ramach pracowni fotografii portretowej i studyjnej. Przygotował też wystawy „Nikisz”, i „Ludzie z Nikiszowca” [odnotował to Andrzej Koniakowski na swojej stronie a także Bogusława Słota w rozmowie na łamach Świata Obrazu], najbardziej interesował go portret i temu pozostał wierny do końca swojej pracy zawodowej i twórczej.

Krzysztof Niesporek prowadził również zajęcia W Policealnej Szkole Fotograficznej Fotoedukacja w ramach pracowni fotografii portretowej i studyjnej.

Krzysztof Niesporek zmarł 15 marca 2016 roku. Miał 65 lat.

K Niesporek

K Niesporek 3

K Niesporek 4

K Niesporek 5

K Niesporek 6

niesporek

 

W górę