Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

 
Schabenbeck Henryk (11 V 1886 Przemyśl - XI 1939 Krzesławice pod Krakowem). Fotografik i zasłużony działacz społeczny.
 
Po ukończeniu 1903 r. gimnazjum w Lwowie zaczął pracować jako fotograf w studiu Zofii Trzemeckiej. W 1906 r. osiadł w Zakopanem i prowadził tu własny zakład fot. "Stefa". W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej i prawie natychmiast po rozpoczęciu działań frontowych dostał się do niewoli rosyjskiej. Spędził 6 lat na Syberii, skąd w 1920 r. wrócił do Zakopanego i tu rozwinął szeroką działalność jako fotograf i filmowiec. W latach międzywoj. był jednym z najlepszych fotografików tatrzańskim. Swe prace wystawiał od 1910 w kraju i za granicą, uczestnicząc też w wystawach fot. o charakterze krajoznawczym., np. "Krajobraz Tatr i Podhala" w Zakopanem w 1931. W 1910 r. zdobył Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Fotografii w Rzymie. Jego fotografie podhala i tatr były reprodukowane w wielu czasopismach i in. publikacjach. O sprawach fotogragii na terenie Zakopanego i Tatr pisał w artykule pt. U progu sztuki ("Giewont" 1, 1924). W 1931 był prezesem klubu fotografików w Zakopanem.
 

Był jednym z pionierów filmu tatrz. Jego Kronika zakopiańska była wyświetlana w 1924 w zakopiańskim kinie. W 1925 był operatorem filmu Bajka Sabały (reż. Leszczyc) na tle podania o skarbie zbójnickim w Tatrach. W 1930 zrealizował krótki film o Kościeliskiej Dolinie. W Zakopanem działał społecznie w różnych dziedzinach. Działaczem "Sokoła" był już przed I wojną światową, a w latach międzywojennych zajmował się głównie jego sekcją narciarską. Był prezesem okręgu podhalańskiego PZN. Od 1934 r. był radnym miejskim, sprawując m.in. obowiązki ławnika i zastępcy burmistrza.
 
fot. Henryk Schabenbeck

We wrześniu 1939, po wyjeździe dotychczasowego burmistrza Zakopanego wskutek działań wojennych, Henryk Schabenbeck został wybrany burmistrzem przez radę miejską. W trudnych warunkach okupacji niemieckiej spełniał tę funkcję ofiarnie i znakomicie dla ludności polskiej, jednakże już w listopadzie 1939 został przez gestapo aresztowany i rozstrzelany wraz z in. Polakami w Krzesławicach pod Krakowem. Po wojnie jego ekshumowane szczątki zostały pochowane na nowym cmentarzu w Zakopanem. Jego syn Stefan, również fotografik, był więziony w Oświęcimiu i tam zginął w 1945. 
 

 
W górę