Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Rosner Józef (1892 - 1971) - Fotografik, portrecista krakowski. Urodzony w Cieszynie. Oddany przez ojca do terminu na ślusarza "uciekła w świat". Terminował i uczył sie u najlepszych mistrzów niemieckich i w Niemczech uzyskał w 1919 roku dyplom mistrzowski. Do kraju wrócił dopiero w 1936 roku, otworzył zakład fotograficzny w Krakowie, gdzie miaszkał do końca życia.

 

Jego męskie portrety, nieskażone nachalnym retuszem, zachowały naturalność, odzwierciedlając nie tylko fizyczny wygląd, ale i typ psychiczny modela. 

W 1959 roku miasto Kraków obdarzyło go nagrodą artystyczną. Aktywnie uczestniczył w pracach Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był honorowym członekiem Związku Polskich Artystów Fotografików, oraz FIAP.

W górę