Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Tadeusz Maciejko (1903 - 1979) - urodził się 14 maja 1903 roku w Gwożdżcu powiat. Kołomyja. Fotografować zaczął około 1930 roku. W latach 1933 - 1939 jako członek Technicznego Koła Fotografów Amatorów we Lwowie zorganizował trzy akademickie wystawy fotograficzne, a następnie jako członek zarządu Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego brał udział w organizacji wystaw ogólnopolskich.

 

W 1936 roku wyjechał do Berlina, gdzie studiował problemy filmów i fotografii oświatowej. W 1940 roku był jednym z asystentów na Politechnice Lwowskiej u profesora Naumana. Po jego śmierci przejął po nim wykłady i pozostał na tym stanowisku do 1945 roku. Zorganizował również w 1942 roku Wydział Fotograficzny  przy Szkole Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Była to jedyna szkoła fotograficzna na terenie okupowanej Polski.

W 1945 roku przeniósł się do Gliwic i po zdaniu cechowego egzaminu mistrzowskiego otworzył w 1947 roku zakład fotograficzny pod nazwą Gliwicka Agencja Fotograficzna, który prowadził do 1950 roku. 

Był jednym z współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Fotograficznego  w Gliwicach. Od 1954 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

Zmarł w 1979 roku.

W górę