Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Miasto: Wojnicz
Strona www: http://www.salon.fotum.org

wojniczW imieniu organizatorów Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego Fotum zapraszamy do udziału w III Wojnickim Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym 2017. Termin przyjmowania prac upływa 30 września.

 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku, jednakże uczestnik może zostać odrzucony jeżeli organizator lub jego przedstawiciel uzna, że zgłoszenie jest niezgodne z zasadami i regulaminem konkursu. Prace konkursowe muszą być fotografiami (zdjęcia – muszą zostać wykonane przez przechwycenie obrazu za pomocą wrażliwości na światło) wykonane przez uczestnika na emulsji światłoczułej (skan) lub w technologii cyfrowej. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na konkurs potwierdza tym, że są to jego własne prace i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z wymogami i regulaminami FRP, FIAP, PSA, IAAP, GPU.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery cyfrowe zdjęcia w każdej kategorii. Zdjęcia uczestnika zostaną ocenione przez jury w czterech rundach w poniższych kategoriach:

A) PORTRET Kolor / Monochromatyczne / PSA PID Color
B) OTWARTA Kolor / PSA PID Color
C) OTWARTA Monochromatyczne / PSA PID Monochrome

-• to samo zdjęcie nie może być wysłane na więcej niż jedną kategorię
-• na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis lub identyfikator
-• wymagany rozmiar zdjęcia to 1920 pikseli w poziomie i 1080 pikseli w pionie
-• plik musi być zapisany w formacie JPEG, w kolorach RGB (nie CMYK), o rozdzielczości 300 dpi, z kompresją między 8 a 10.

Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie muszą zarejestrować się na stronie konkursowej http://salon.fotum.org i za jej pomocą przesłać zdjęcia. Na stronie jest również dostępny regulamin i zasady uczestnictwa w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji przesłanych fotografii na materiałach promocyjnych oraz w katalogu pokonkursowym bez uiszczania opłaty autorowi. Przesyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik pozwala organizatorom na reprodukcję wszystkich lub części przesłanych materiałów bez opłat do publikacji w katalogu, na stronie internetowej i/lub w innych mediach związanych z konkursem.

Data zakończenia nadsyłania prac konkursowych upływa 30 września 2017 roku.

Obrady Jury: 01.10.2017 - 15.10.2017.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20.10.2017 roku.

Termin dostarczenia katalogów i nagród: 31.01.2018

W górę